Zmrdokniha

trasher # - neprehnal, standardni monitor s peknym rozlisenim
- kluci vyhodili novy video, v 9 minutach prurez historii https://www.youtube.com/watch?v=NeQM1c-XCDc