verze 1.99-THC-version

NA CO JXD ZAPOMNĚL ANEB MŮJ POHLED NA DIGITÁLNÍ UNDERGROUND


   K napsání tohoto článku mě vedlo hned několik důvodů. Za prvé hlavně JXD-ho články v Reflexu a Světu Namodro o výpočetní technice (hackerech a Linuxu obzvláště). Za druhé pocit, že sice všichni dělaj, že věděj o čem je řeč (zwláště o hackerech) a za třetí, že je půl štvrtý ráno a nechce se mi spát.
   Netvrdím, že můj následující pohled na věc bude nejsprávější, ale já to tak cítím a myslím si, že za těch 15 let co mám co do činění s výpočetní technikou jsem nějakou tu vědomost získal a můžu tedy i něco tvrdit. Pokusím se zpracovat svoje zkušenosti, svoje zážitky tak, abych se, pokuď možno lidskou formou, vysvětlil to, co mainstreamový (a nejen ty) média zjednodušují a překrucují. Pravděpodobně podobnejch pokusů bylo více a je otázka jestli padly na úrodnou půdu, ale naděje umírá poslední a třeba si někdo z vás uvědomí, že "kurwa v tom Superu zase mystifikovali."
Nehodlám se nijak zabývat psychologií lidí. Každý dělá to co dělá z jiného přesvědčení. Z nadšení, qůli dobrodrudžství, pro peníze, pro slávu, qůli vyjmutí se z většinové skupiny, a já ani nevím pro co všechno by se to dalo podnikat. Takže to nebudu řešit.

   Tákže za prvé. Co si představit pod pojmem digitální underground. Underground je podzemí. Tj. to co se odehrává pod slupkou běžného (reálného života). Běžná výpočetní šlupka (obvykle wod banánu - dobře klouže) jsou úplně normální uživatelé. Všichni ti, kteří ráno pouští počítač, aby na něm používali MS Word na psaní dopisů, MS Outlook na posílání mejlů a třeba i nějaký to účetnictví nebo jiný program sloužící k vlastní obživě. Tito lidé večer počítač zase vypnou a jdou od něj pryč. Tyto uživatele nezajímá co se děje uvnitř počítače, netuší kudy chodí pakety s jejich mejlem, je jim úplně ukradený jestli právě jejich program napsal Bill Gates nebo Shui Ting Dong. Pak je ten zbytek, v poměru k těm ostatním úplně malej.
   Čímž se blížím k tomu digitálnímu undergroundu. Jsou to všechny ty činnost, které probíhají na té nejnižší úrovni a je úplně jedno jestli jsou legální nebo nelegální. To je podstatný, protože média vytvořila velice zjednodušený obraz digitálního undergroundu obvykle postavený na kontrukci hacker rovná se automaticky zločinec. Což je pochopitelně pjekná blbost. Za legální součást digitálního undergroundu považuji:

1. Hardcore vývojáře (například operačních systémů, softwarových produktů čí hardware), "sekuriťáky" (lidi co se zabývají počítačovou bezpečností). Jsou to právě všichni ti, bez kterých by nic nefungovalo, vývoj nešel dopředu, ale také ti, o kterých se běžně nemluví a jsou známi jen úzké komunitě zasvěcených.
2. Demo scéna. Programování grafických dem, na první pohled úplně zbytečných, ale na druhý obvykle velice úžasných. Každoročně mezinárodní soutěže a přehlídky nejlepších výtvorů. Spojení umění a schopností něco naprogramovat.
3. Umění všeobecně. Vytváření muziky, kreslení obrazů (zwláště úžasná věc je tzv. pixeling - kreslení obrazu pixel po pixelu (bod po bodu)).

   Pro vás, myslím, bude zajímavější právě ta ilegální část digitálního undergroundu. Možná, že výraz ilegální je příliš svazující a zjednodušující, protože některé jeho záležitosti jsou hodně na ostří nože, ale doufám, že to budete schopni rozlišit. Co za činnosti sem lze zařadit.

1. Softwarové pirátsví (známé jako warez)
2. Nabourávání cizích serverů (obvykle známo jako hacking)
3. Phreaking (nabourování telefoních sítí)
4. Distribuce audio/video nahrávek
5. Viry
6. Pornografie

   Než začnu psát o svém náhledu na digitální undergound, musím zabrousit do žargonu, jenž je v těchto komunitách používán. Jak by řekli Kárl a Egon, nejdříve pár slovíček na procvičení. Za nejlepší zdroj lze považovat www.tuxedo.org/jargon, kde najdete qantum pojmů, které jsem ani nezmiňoval. (Doufám, že se ve vysvětleních jednotlivých pojmů neseknu, anglina není moje silná stránka). A ještě jednou pořádně zopakuji: Do všech částí počítačového podzemí dobře nevidím, jsem slušně seznámem s fungováním warezácký scény, se kterou se jako student na počítače zaměřené školy setkáte nejčastěji, takže možná ňákej odborník najde omyly, ale za těch hafo let co s počítači a s Internetem pracuji, jsem fakt něco pochytil. :)

   Tákže za druhé. Slovíčka, ta nejpodstatnější.


Courier
Ten kdo distribuje nový warez, muziku, video či pornografii. Majitel serveru (čím rychlejší připojení k Internetu tím lepší).

Crack
1. Vlámat se do nějakého systému.
2. Vlastní akce obejití ochrany komerčního produktu.
3. Program, který odejme ochranu z chráněného produktu. Tj. obvykle vloží na určité místo sekvenci nových bajtů, díky kterým se produkt začne chovat jinak (např. nefunguje časový limit použití).
4. Jiný název pro exploit.

Cracker
Je ten kdo zlomí ochranu systému. Zde vzniká obvyklá mediální chyba, kdy útočník, jenž úspěšně napadne cizí server je nazývám hackerem. Přičemž by měl být nazýván crackerem. Crackeři se obvykle združují do malých skupinek, do kterých je těžké se dostat (aspoň mezi ty nejlepší). I crackeři různých schopností mají svá označení.

Cracking
Akt vstupu do počítačového systému. Díky médiím je rozšířena mýlka, že ke crackingu je potřeba znalostí hackera. Není pravda. Cracker obvykle využívá naučených triků. Například používaním již hotových exploitů. Zvláště dobře je to patrné při crackingu softwarových produktů, kdy jsou většinou nejčastěji pořád dokola omýlány stejné postupy. Pro mírně znalé: hodně tzv. crackerů používá akorát jednu instrukci NOP (obvykle k přeskočení podmínky), kteří si pak myslí bůhvíjak nejsou chytří. Jenže když nastane nějaký složitější problém, nevědí si rady. Zkušení crackeři (nebo hackeři) vědí, že je potřeba vědět více a proto je jim jasný, že obejít ochranu u AutoCADu 2000 trvá baj wočko mezi 15-60 minutami. :))

Demo
1.Prezentce produktu
2. Speciální verze verze softwaru, která například ukazuje jak TO bude vypadat.
3. Sekvence efektů (audio/video/3D) jenž je prezentována světu.

Demoparty
Společná prezentace naprogramovaných/nakreslených/nahraných dem. Buď malé party (okolo 100) lidí nebo velké. (Například Assembly - Finsko, The Party - Dánsko, etc...)

Demoscene
Kultura multimediálních hackerů (mnohem starší než warez), nejvíce rozšířená na severu Evropy (Skandinávie). Tradiční dema byla naprogramována v asembleru, s využitím různých triků, nedokumentovaných funkcí apod. Kolem roku 1995 se začíná programovat více v jazyce C a ještě o něco později přicházi na řadu Java (ideálně qůli platformové nezávislosti).
Časem také docházelo ke splývání kodérů (jinak též programátorů, od slova "code") s crackerskými skupinami (tito lidé měli/mají užasné znalosti) a mnoho z nich šlo časem také pracovat ke komerčním firmám.

Elite
Piráty začátečníky (warez d00dz) používaný termín pro zkušené a privilogované piráty a crackery. Tito lidé mají přístupy na privátní ftp servery, kde jednotlivé skupiny vydávají své "releasy" (release - vydání; takto se označuje software/audio/video, když je čerstvě puštěno do Sítě), takže k nim mají hodně rychle přístup. Popřípadně jako crackeři mají tolik znalostí, že dokáží software odblokovat v řádově hodinách, čímž jejich domovská skupina může vydat software v termínu (3 dny).

Exe
Spustitelný binární kód (executable). Tj. program. Mnoho operačních systémů (např. MS-DOS, VMS, TWENEX, WINDOWS) používají koncovku .EXE k označení spustitelného souboru.

Exploit
1. Chyba v software, kterou lze využít k obejití ochrany či k jinému útoku ze sítě.
2. Program, který vyhledá chybu v programu a mnohdy navíc rovnou zautočí.

Geek
Tak doufám, že tohle vysvětlím dobře. Jsou to všichni ti, kteří nejsou a nechtějí být strženi proudem. Mnoho geeků může být hackery, ale nemusí. Dali by se definovat jako "hráči, raveři, punkáči, programátoři... (prostě alternativci)." Vystudování nějakých vyšších škol není podmínkou.

Guru
Odborník. Obvykle unixový. Někdy jsou též označování jako wizardi.

Hack
Možností je hafo. Tak kupříkladu:
1. Původně rychlá práce, jejímž výsledkem je cosi co je potřeba.
2. Neskutečně sqělá (zábavná) a časově náročná práce.
3. Pracovat na něčem (obvykle program).
4. Zkráceně hacker.

Hacker
1. Ten kdo velice detailně chápe programovatelné systémy.
2. Ten kdo radši programuje než aby o programování teoretizoval.
3. Osoba, která je zběhlá v rychlém programování.
4. Expert na obsluhu nějakého programu (např. tzv. "Unix hacker")
Vidíte, že body 1-4 jsou defakto o jednom a tom samém, a proto pokračujme.
5. Expert na cokoliv z nějakého oboru. (například expert na trávu - ganja-hacker :)))
6. Člověk intelektuálně na výši.... :)))
Tákže co z toho plyne. Cracker nemusí být nutně hacker, aby se mohl vlámat do nějakého systému (např. serveru). Hacker však může být cracker, jelikož na to má znalosti.

Lamer
1. Výraz nepoužívaný skutečnými hackery, ale warezákama, crackery a phreakery. Uživatel, který hlavně stahuje, ale nic nenahrává (software, mp3, video, ...). Také se jim říká "leechers" a je to naprostý opak elitního piráta (elite). Nebo když už nahrává nový software, tak hodně pozdě po jeho vydání (obvyklý termín jsou maximálně tři dny).
2. Uživatel, který na BBS (Bulletin Board System) zasílá mnoho zbytečných mejlů, nahrává zavirovaný software, apod.
3. V chatech (hodně na IRC) je tímto termínem myšlen amatér, blbec, idiot atd....

Leech
"Leech mode" je přístupový mód na FTP serveru, kde si můžete stáhnout co chcete (buď software, filmy, muziku, porno....) bez toho, aniž byste museli něco nahrávat. Povětšinou je podmínkou k získání leech módu odklikání mnoha banerů s reklamami, kde si někde posléze přečtete heslo. Servery nejsou stálé.

Ratio site
FTP server kam musíte něco nahrát, abyste si mohli něco stáhnout. Opět většinou používaný pirátama amatérama. Na serverech je obvykle nastavený nějaký poměr (bud v megabajtech nebo počtu souborů) mezi nahráním a stažením. Například 2:1 (MB), znamená, že musíte nahrát 2MB, abyste si mohli stáhnout 4MB.

Warez
Výraz používaný crackerskou subkulturou pro ochrany zbavený software. Pod tímto pojmem se skrývají aplikační programy (Appz), hry (Gamez) a vlastní cracky (Crackz). "Z" na konci je záměr, kdy je "s" zaměněno za "z".


   Tákže za třetí. Zkusím něco napsat o jednotlivých složkách. Vice či méně....

1. Hardcore vývojáři a odborníci.
   Obvykle nazývaní gurové, wizardi, hackeři či "demigods". Jednotlivá pojmenování se většinou liší v jemných nuancích, ale vždy jde o odborníky na vysoké úrovni.
Demigoti jsou navíc ještě známi ve větším měřítku, než ti dříve jmenovaní. Mají vůdčí slovo ve vývoji. Nejznámějšími by mohli být například Ken Thomson a Dennis Ritchie (tvůrci programovacího jazyka C, který hraje největší roli v operačních systémech Unix), Linus Torvalds (tvůrce operačního systému Linux), Larry Wall (tvůrce PERLu), apod. Zkušenosti získali dlouhým studiem, programováním a své znalosti nezneužívají k nekalým činost, i když by na to v pohodě měli.

2. Demo scéna
   Demo scéna je fascinující oblast. Združuje lidi různých zaměřeních do skupin, které jsou zaměřeny na programování programů (tzv. demo), které na první pohled vypadají zbytečně (obvykle grafické efekty s hudbou), ale naprosto dokonale ukazují schopnosti jednotlivých členů. Na jednotlivá dema jsou kladeny často velké nároky a jsou limitovány velikostí, použitím různých fint, operačním systémem (nebo naopak platformovou nezavislostí), apod. Čas od času se konají demo party, kde se jednotlivé skupiny sejdou, ukáží si výsledky své práce. Některé párty jsou vícedenní a může se na nich sejít třeba i 2-3000 lidí. Jako vynikající informační zdroj můžu doporučit www.scene.cz, kde můžete získat více informací či si některá dema přímo stáhnout.

Dema lze zjednodušeně rozdělit do několika skupin.
1. Velikost do 4kB. Programátor je omezen maximální velikostí kódu 4 kilo bajty (což znamená, že výsledný spustitelný soubor musí mít maximálně velikost 4096 bajtů), proto je vlastní program napsán v jazyce Asembler, nemá muziku (i když viděl jsem i s hudbou). Do této velikosti musí kodér vtěsnat data, výpočty a algoritmy, proto se používají různé metody komprese.
2. Velikost do 64kB. Programátor je omezen jedním paměťovým segmentem (myslím, že nemá smysl to nějak více rozebírat, protože je to technická záležitost). Tudíž musí do těch 64Kb vtěsnat to samé jako do 4kB, ale může navíc použít hudební data, obrázky. Má také více prostoru pro vymyšlení složitějších algoritmů.
3. Neomezená velikost. Skupina programující takové demo, si může dělat prakticky co chce. Do někdy velmi dokonalých efektů se pouští hudba ve formátu MP3, pracuje se krátkými video sekvencemi apod. I přesto to neznamená, že takový výsledný produkt může mít třeba 20MB, ale většinou se jedná o Megabajty (4-7MB).
4. Windows dema. Kolem roku 1995 s nástupem MS Windows se začínají programovat dema i pro Windows. Zde je práce mnohdy ulehčená, protože programátoři mohou využívat programovacího rozhraní Windows (DirectX, OpenGL, apod).
5. Platformově nezávislá dema. Tj. spustitelná na libovolném operačním systému. Jsou programována v jazyce JAVA, který byl navržen jako platformově nezávislý firmou Sun. (Bohužel MS dělá upravy všude. :( ), takže výsledné demo spustíte (nebo byste měli) kde chcete.

Znalosti kodérů (hlavně o nízkoúrovňovém programování a grafice) bývají využívány komerčnímy firmamy při vývoji software (hlavně her) nebo crackerskými skupinami. Záleží na dotyčném, kam je nasměrován. Mnoho grafiků se i nadále zabývá například designem webových stránek, pracují v reklamě, apod.

3. Umění    
Počítače a Internet dávají velkou šanci těm, kteří něco umí (a nebo neumí :)) a chtějí to předvést ostatním. Není problém zveřejnit s minimálními náklady svoje obrazy, muziku, texty, básně .. co chcete. Prostě cokoliv s čím by vás kdekoliv jinde vyhodili jako se zbytečným, hnusným a nebo nevydatelným. Velká možnost se zde nabízí pro amaterské hudebníky, pro které je možnost prezentovat svá díla na Internetu jedinou šancí jak dostat svoji muziku mezi širší skupinu než jsou jen jejich přátelé či fanoušci. Jeden z předních serverů je mp3com, kde jsou k sehnání zdarma songy jak od amatérů tak i od některých předních tvůrců, kteří zde uveřejňují buď celá svá alba nebo ukázky.
Myslím, že to nemá smysl rozvíjet nějak do podrobna. :))
Jako příklad bych však uvedl oblíbený ASCII art, který spočívá v tom, že obrázky jsou kresleny pomocí základních znaků ASCII tabulky plus navíc |, -, /, \, and +.. Což umožňuje, že výsledné dílo zobrazíte jak na nejnovějším počítači s nejnovějším operačním systém, tak na svém starém ZX Spectru. Pamětníci si jistě vzpomenou, jak jim otec nebo matka přinesli z práce oxeroxovanou kopii Kačera Donalda nakresleného z různých písmenek, která pak hrdě hrdě pověšena nad podstelí. :))
Několik příkladů ASCII artu. Myslím, že to hovoří samo za sebe.
 |\/\/\/|   ____/|       ___  |\_/|  ___
 |   |   \ o.O|  ACK!   /  \_ |` '| _/  \
 |   |   =(_)= THPHTH!  /   \/   \/   \
 | (o)(o)    U       /            \
 C   _) (__)        \/\/\/\ _____ /\/\/\/
 | ,___|  (oo)            \/   \/
 |  /    \/-------\     U         (__)
 /____\    ||   | \  /---V `v'-      oo )
/   \    ||---W|| * * |--|  || |`.     |_/\

        //-o-\\
    ____---=======---____
  ====___\  /.. ..\  /___====   Klingons rule OK!
 //    ---\__O__/---    \\
 \_\              /_/

     (__)       (__)       (__)
     (\/)       ($$)       (**)
 /-------\/    /-------\/    /-------\/
 / | 666 ||    / |=====||    / |   ||
* ||----||    * ||----||    * ||----||
  ~~  ~~     ~~  ~~     ~~  ~~
Satanic cow  This cow is a Yuppie  Cow in love


Ilegální nebo poloilegální scéna je obdobou živého světa. Zde můžete sehnat kradené autodíly, zbraně, drogy, pornografii, "originální cédečka" z Polska, Ruska, Maďarska. Však možnosti digitálního světa jsou prakticky ještě neomezenější a šance na trestní postih mnohem menší. Z povahy Internetu je dohledání aktérů (při zachování některých bezpečnostních pravidel - hlavně anonymita) obtížnější. Ale ne nereálné. Myslím však, že ta část byznysu, kde se točí ohromné peníze, je jen omezená na pirátství a pornografii. Většinou jde jen o více či méně si hraní nadšenců, kteří chtějí dokázat, že na to mají. Aspoň tak jsem se s tím setkal já.

1. Pornografie
   Je zajímavá. S pornografií se setkáte i legálně. Většinou jde o služby, které jsou přidruženy k pornografickým časopisům a také se za některé platí. V pornoprůmyslu se točí veliké množství peněz, a pornoprůmysl je také jedno z mála odvětví, které na Internetu i vydělává. U nás mohu jmenovat například stránky www.leo.cz či www.olduvsen.cz.
Avšak některé jedince nezajímají jen fotografie hezkých slečen. Chtějí něco více a Internet jim dává tu možnost si to zajistit. Můžete sehnat cokoliv. Přes kinder porno, animal sex, sadomasochismu, fetišismus, pissing, extrémy, "igelity" až po japonské hentai (hentai - japonský kreslený erotický komix. Zvláštností je, že hlavní hrdinky jsou většinou dívky v dětském věku a dětských tvarů). A to jak ve formě fotografií, tak i jako filmy.
Dostat se však do komunity, která má přistupy k materiálům, které vás zajímají je však problém. Tyto skupiny lidí jsou velmi uzavřené a služby bývají placené. Při troše námahy, shánění, lze však skoro všechno. Sám jsem viděl dětské porno, viděl jsem pissing a dokonce i hentai (což bylo samo o sobě dost hustý dílko, kde šlo o to, že dívenka má problém - nemohla se udělat. Příběh začínal jejími pokusy s různými předměty, přes soulož s duchy a konče návštěvou jakési mága. Problém však byl s japonštinou. Dost blbě se tomu dalo rozumět vo čem, že si ty postavy povídaj. :))

2. Phreaking
   Tak s ním jsem se osobně setkal snad jen u nekonečných telefoních karet. Znáte to, nějaký váš velmi chytrý spolužák s jinými chytrými spolužáky přečte data uložené na sim kartě a za za pomoci jednoho malýho švába (chipu) a počítače vytvoří kartu, o které si automat myslí, že má porád hodně impulsů, ale už neví, že z ní vedou dráty k malému obvodu, který se ve skutečnosti stará o to, co automat čte.
Oblast je však mnohem širší. Od testování telefoních ústředen jestli se nedaj nějak oblafnout, aby se dalo telefonovat zadarmo, přes náhodé vytáčení telefoních čísel a testování, jestli není na druhé straně modem, který by byl zapojen do nějakého systému, až po luštění záhad mobilních telefonů (jejich odblokovávání, apod. - výborná sajta je mobile.box.sk).

3. Distribuce audio/video nahrávek
Tak o tom popovídám u softwarového pirátsví, protože to má spolu hodně společného.

4. Viry
   Počítačový virus má mnoho společného s klasickým virem. Vždy se jedná o sekvenci nějakého kódu (buď DNA kód a nebo binární kód), která při vstupu do organismu začne vykonávat nějakou, obvykle zákeřnou, činnost. V přírodě však vznikají viry obvykle podle Darwinovy teorie (pokud tedy nejsou vytvořeny někde v laboratoři), kdežto počítačový virus musí někdo napsat. Kdo je píše. Toť otázka. Myslím, každého vede nějaký jiný důvod. Osobně si myslím, že psaním virů na zakázku se živí asi jen velmi málo programátorů. Většinou je nejspíše cíl ukázat, že "Já to dokážu", "V tomhle systému je fakt taková díra, že ji může potencionálně virus využít" nebo "ty školo zasraná, já se ti pomstím". Také si myslím, že viry vymýšlejí lidé, kteří nechtějí škodit, spíš chtějí ukázat, že to opravdu jde. Skupiny, které viry píšou pak většinou svá díla posílají firmám, které je analyzují a zařadí do svých virových databází. Jenže se zveřejněním kódu, pak přicházejí lidi, kteří k nim dodají "vražedný kód". Myslím, že je to dobře vidět na makroviru "I Love You", který neměl žádný destruktivní kód, ale již jeho někteří následnovníci ano (např. makrovir Anna Kurnikowowa tuším obsahoval nějaké to mazání souborů.).

Tákže se rozpovídám o dělení virů. (Upozorňuju, že je to kompilát z různých zdrojů. Proč psát něco, co už je jednou napsaný, že??)

3 základní druhy počítačové infiltrace a rozdíly mezi nimi:
Počítačovou infiltrací rozumíme neoprávněné zavedení programového kódu do počítačového sytému za účelem nežádoucí (často skryté) činnosti.

1. Trojské koně
- užitečná programová pomůcka
- kód vykonávající nežádoucí činnost s těmito charakteristikami:
- nejčastěji destruktivní ráz
- spouští se na uživateli neznámý impuls
- nereplikuje svůj kód

2. Červi
- samostatný program (sada programů)
- je schopen vytvářet a šířit své funkční kopie nebo jejich části do jiných počítačových systémů (většinou pomocí síťových služeb)
- je schopen aktivovat vytvořené kopie - nevyžaduje žádný hostitelský program
V poslední době byl mediálně populární CodeRed I, II a III. Na tomto červu je dobře vidět vývoj od "neškodného vira" až k produktu, který za sebou nechává tzv. "backdoor" (zpětná vrátka), takže pokud není odhalen včas, může útočník dělat na postiženém stroji co se mu zlíbí. Celkem dobré čtení je hentu :)).

3. Viry
- závislý programový kód připojený k hostitelské proveditelné jednotce (program, skript, příkazový soubor, makro, zavaděč operačníh systému apod.).
- kód viru se vykoná, spuštěním proveditelné jednotky (tj. například, když si spustíte svoji oblíbenou hru)
- infikuje další dostupnou proveditelnou jednotku vložením své kopie do této jednotky
- je schopen se šířit do jiných počítačových systémů
- provede destruktivní činnost (nepovinná charakteristika)


Vývoj infiltrace

Vývoj infiltrace je závislý na vývoji infrastruktury, v níž se jednotlivé typy infiltrace množí, přežívají a škodí. Zde je vhodné si všimnou, že se viry šíří skoro na 100 procent pouze v systémech firmy Microsoft. Čímž ji nechci nijak schazovat, ale stojí to za zamyšlení. Je to dáno díky rozšíření jejich produktů a hlavně díky jejich architektuře. Na unixových systémech se klasické viry prakticky nevyskytují což je dáno menší rozšířeností a hlavně návrhem struktury operačního systému.

1985 - 1991
- převládající OS: DOS
- nejrozšířenější viry: souborové (spouštějí se při startu programu - přípony .COM a .EXE) a boot-sektorové (ke spuštění viru došlo při startu operačního systému)

1992 - 1995
- převládající OS: MS Windows 3.x/MS DOS
- souborové viry pro DOS nejsou funkční v MS Widows 3.x - vznik virů infikujících .EXE soubory typu NE (programy spustitelné pod Windows 3.x)
- nejrozšířenější viry: boot-sektorové

1996 - 1998
- rozšíření 32 bitových OS: Windows 95, OS/2, Windows NT - rozšíření produktu MS Office 95 o makrojazyky Word Basic, Excel Macro
- nárůst využívání služeb e-mailu pro přenos dokumentů (Internet)
- nejrozšířenější viry pocházejí ze skupiny makrovirů
- vznik virů schopných infikovat .EXE soubory typu PE (programy pro Windows 9x a NT 4.0/2000)

budoucnost do roku 2000
- intenzivní využívání sítě Internet a rozšíření sítí Intranet
- rozšíření produktu MS Office 97 s makrojazykem VBA
- vznik infiltrace typu Java appletů, ActiveX a WWW skriptů
- nárůst incidentů spojených s provozem "inteligentních" poštovních systémů
- nárůst incidentů způsobených makroviry
- vznik nových sofistikovaných souborových virů schopných činnosti v 32 bitových OS

V poslední době je oblíbený pojem "makrovirus" Co to vlastně je za typ viru?
Makro je pomocný uživatelský program napsaný ve vyšším programovacím jazyce, umožňující uživateli zautomatizovat v dané aplikaci často používané procedury.
Makrovirus je makro nebo soubor maker disponující základními vlastnostmi viru, tj. schopností sebereplikace a schopností šíření. Pro příklad je uvažována aplikace Microsoft Word, pro niž je v současnosti napsáno nejvíce makrovirů.

Jak takovej virus můžete chytnout?
Makrovirus je přenesen do systému uvnitř infikovaného dokumentu např. pomocí el. pošty s MIME kódováním.
1) lnfikovaný dokument je otevřen v programu MS Word, makrovirus je tím zaveden do paměti a za určitých podmínek je spuštěn (viz níže).
2) Makrovirus infikuje systém např. tím, že vytvoří svoji repliku v globální šabloně. A jak ho máte v globální šabloně, tak si ho již rozkopírujete do všech svých dokumentů. :))
3) Při práci s infikovaným systémem dojde k replikaci makroviru do vytvářených, editovaných nebo jen otevíraných dokumentů.
Na což já vždy říkám, když už musíte používat produkty MS, tak zachovávejte něktará pravidla. Vypněte si automatické spouštění maker a když už vám přijde mejlem ňákej soubor, kterýmu aspoň trochu nevěříte, tak ho smažte. Skoro každej na to však sere....


Zdroje infekce
a) standardní zdroj
b) sít' Internet:
- e-mail (dokumenty, programy)
- Web servery (programy, dokumenty, Java applety, objekty ActiveX)
- FTP servery (programy)
c) nelegální nebo neověřený SW
d) výrobci či prodejci programového vybavení
e) úmyslné zavlečení infekce
f) bezpecnostni chyby v systemu (ftp, www (iis) - právě zmiňovaný RedCode I,II a III jenž využíval chyb v Microsoftím WWW serveru , ... etc.)

Projevy přítomnosti viru v počítači
a) úbytek kapacity HDD
b) změna atributů infikovaných souborů
c) zpomalení chodu systému
d) náhodné poruchy v činnosti aplikací
e) zmenšení RAM
f) hlášení na obrazovce (podvržené hlášky OS)
g) speciální projevy (chod hodin pozpátku apod.)

   Jo takže to bylo něco málo k virům. Myslím, že skoro každý programátor si zkusil aspoň jednoho vira napsat. Mě nevyjímaje. Naprogramovat nějaký jednoduchý virus není zvláště těžké. Pokud vládnete asemblérem a znalostmi o cílové platformě (hlavně ten Microsoft :)), stačí pár hodin kódování a máte vystaráno. Mnoho tvůrců virů dokonce naprogramovalo generátory virů, kde si navolíte co chcete, aby virus dělal, a generátor vám vyprodukuje hotový program, který někam odnesete, spustíte a je o zábavu postaráno. Více informací získáte na www.viry.cz.

4. Warez
   Warez, toť podle mne největší fenomén digitálnáho undergroundu. Je to jediná scéna, kde nepotřebujete znalosti ani talent. Stát warezákem se může plně každej, kdo má přístup k počítači s Internetem (a čím rychlejší tím lepší). Warezákem se stanete snadno, ani o tom nevíte. Stačí, když v 16-ti rodiče pořídí domů první PC typového označení 386DX/40 se 4MB RAM za ňákejch 50 táců. No, prej se na něm bude vydělávat. To ani howno. Po večerech děti sedí u počítače a spouštejí první hry, které dostaly od kamaráda nebo od toho, kdo počitač přivezl. Jo, už to nejsou žádný bílý hejbající se kostičky a muzika přes pípák jako na IQ 151. Už je to skoro podobný i tomu, co umí kamarádova Amiga. Jste rádi, že už konečně máte Počítač.
   To všechno na začátku devadesátých let minulého století. Tou dobou na střední škole nevíte, že je něco jako Internet. Hry a programy mají kamarádi. Funguje to na stejném vyměnném principu jako kazety s muzikou. "Ty wole, ty máš Wolfensteina, já mám F16, nexceš?" No a takhle to začíná. Časem zjistíte, že je to ňáký divný, že lidi mají takový hry mezi sebou a zjistíte, že by se měli kupowat. Stejně jako například MS DOS v5 nebo Windows 3.11. Jo, to ale nikomu nedělá žádnou křeč, proč taky, přeci nekradu a dělaj to všichni. No a hlavně je to prdel, protože můžete machrovat. Časem získáte spoustu užitečných informací. Jako například, že většina her je tzv. cracknutá, tzn., že nechce nějaký číslo nebo cosi, a že je distribuují nějaké skupiny s různými jmény, které se prezentují v souborech končících na .NFO. Tou dobou byste chtěli taky umět crackovat, ale znalosti z IQ 151 nejsou jaxi na PC přenositelné. Objevíte programovací jazyk. Pokud máte štěstí a narazíte na jazyk C, máte vyhráno. Tou dobou sice nemáte o nějakém UNIXu ani tušení, ale znáte-li céčko, ste za vodou. Ale o tom později.
   Začnete se trochu zajímat o .NFO soubory. Časem zjistíte, že takových skupin je hodně. Namátkou si vzpomínám pouze na Razor 1911 a Hybrid, které přežili z poloviny 80-tých let a jsou činné ještě teďka. Ale pořád je to wárezáctví jen takový na dětský úrovni. Ten pravej nářez přichází až s nástupem do školy. V případě, že se dostanete na ústav s velice rychlým Internetem (resp. v 94roce vůbec s jakýmkoliv Internetem) máte zase vyhráno (samý vítěztví.. :)).
   Potkáte totiž úplně nový lidi s novejma kontaktama. A to se to jede. Najednou zjistíte, že těch her a programů je takový množství, že je začnete stahovat. Nejdřív spíš jen náhodným způsobem, ze školní sítě, z ftp serverů, které vám poradili kamarádi. Paxe začnete vybavovat na #Efnetu po různých IRC kanálech s různejma lidma. A zjistíte, že voni by chtěli tohle a vy zase ono. Tak jakej problém to přes Internet vyměnit. Von má server, no to je boží, tak mu to tam uploadnete (nahrajete) a za to si stáhnete to co potřebujete. Konto zůstává. Časem se začnete bavit s lidma z nějaký menší grupy, ty scháněj server, tak jim doporučíte svýho známýho, řekněme že, z Finska. Von je rád jaxvině, že může mít nový softy a vy máte tu samou radost. Kluci z malý grupy mají kontakty na kluky z velký grupy. Z ňáký fuckt hodně slavný, taxe s nima dáte do řeči a řeknete jim, že máte k dispozici fuckt hodně rychlej a velkej server. To je přesně to co potřebujou. V Evropě nemaj ještě dostatečný pokrytí 0-day serverama. A už to jede.
Například na Strahovských kolejích se objeví ftipálek, kterej si uvědomí, že spousta lidí nemá k Internetu přístup, tak pořídí dvourychlostní SCSI vypalovačku značky YAMAHA za 30 litrů a sosá data z Internetu a pálí je na cédéčka. A prodává. Kus za 600 je hustej byznys, na sto procent výdělečnej. Pro známý to nemá význam pálit, taxe dá inzerát na školní nástěnku, do novin či na Internet. Do 98 roku se daří, penízky se sypou a dotyčnej pirát se chlubí, že má kontakty všude po světě a že může sehnat úplně všechno. Jenže dřív nebo později si někdo z represivních orgánů všimne, že těch inzerátů je nějak hodně. No a už to jede...... Zabavení kompu, spis tlustej 20cm a zatím nejistota co bude.

   Tákže, to jsem zjednodušeně vyjádřil osud piráta. Smíchal jsem několik životů dohromady, ale můžu říct, že čím dřív z toho kolotoče vypadnete, zwláště pokud se jedná o prachy, je to lepší. Spousta lidí na tom vyrejžovala majlant, ale je potřeba na to mít žaludek. Je to stejný jako prodej drog. Co vím, většinu userů to dřív nebo později přestane bavit, je to totiž časově dost náročný hoby, takže stahování warezů omezej jen stahování pro vlastní potřebu a pro známý. A hlavně se tím omezí riziko.

   Takže warez. Už samo o sobě je zajímavé to "z" na konci. V týhle komunitě je oblíbený dávat místo "s" znak "z". Slovo warez má svůj původ v software, což to dá rozum. Rozděluji warez na tyto složky (upozorňuji, že se vždy jedná o komerční produkty - krást něco, co je zadarmo se totiž nevyplatí :)):
Appz: Což jsou aplikace. Všechny ty Photoshopy, Microsoft Windows a cokoliv dalšího. Čím dražší, tím lepší.
Gamez: Hry. Všechny možný, čím novější, tím lepší.
Crackz: Cracky k výše zmíněným
MP3z: MPtrojky. Muzika. MP3 je algoritmus pro kompresi audio nahrávek.
Moviez: Filmy, at už v MPEGu nahraný z videa či z plátna (ideálně premiérový) nebo DiVX (nahraný z DVDčka). Pro upřesnění MPEG a DiVX jsou algoritmy pro kompresi videa.


Takže co udělat, abyste se mohli z vobyčejnýho uživatele používající ukradenej soft vypracovat na pravýho wárezáka? Máte přístup k netu a hafo času. Ponejdříve sháníte kradenej software přes všelijaký vyhledávače (google.com, www.av.com, etc...) a sajty typu www.t50.com. Při troše štěstí seženeto co potřebujete. Také objevíte, že existují všelijaká diskuzní fóra, např. na www.mageo.cz. Zde se začnete stýkat s lidmi, kteří zdílejí vaše nadšení pro nové hry a nové verze všelijakých softwarových produktů. Bavíte se s nimi a vyměňujete. K výměně se obvykle používají anonymní ftp servery (tj. servery na které se přihlásíte jako anonymní uživatel - anonymous, ftp) v jejichž adresářích /incoming probíhá výměna dat. Ti šťastlivci, kteří mají k dispozici vlastní server jsou na tom mnohem lépe, protože jim nehrozí případné odhalení aktivního administrátora. Tímhle způsobem lze sehnat skoro cokoliv. Často také narazíte na leech servery, kde je podmínkou k získání hesla odklikání několika reklamních banerů s odkazy na porno stránky a vložení svého e-majlu do jakéhosi pochybného systému, ze kterého vám chodí později strašný qanta porno reklam. (Inteligent samozřejmě používá nějaký anonymní účet, ideálně v nějaké cizokrajné zemi). Objevíte, že někteří lidé (či skupiny) se baví celé dny tím, že speciálními softwéry skenují celé IP rozsahy (prostě projedou adresy serverů od nějakého čisla po nějaké číslo) a testují jestli tam nelze něco nahrát. V případě, že ano, vytvoří adresář, který se jmenuje třeba "/incoming/ .shit/ 1 5 7 ()/ bimbo/ w a . r e.z h3r3/", kam nahrají nějaký ty appz/gamez/mp3z/crackz. Seznamy těchto serverů bývají často aktualizovány, protože většinou na ně administrátor brzy přijde a smaže je. Proto se udržují na internetu webový stránky, kde získáte IP adresy těchto serverů. (např. nis.jinak.cz). Tímhle způsobem seženete prakticky úplně všechno během týdne od vydání. Ale chcete jít dále. Objevíte službu IRC (Internet Relay Chat). A to je další krůček ke štěstí. Zde jsou specializované kanály na distribuci warezu/mp3/movie. Můžou se jmenovat třeba #warezftp, a žijí zde boti (zkratka od slova robot), kteří v pravidelných intervalech zasílají zprávy o ftp serverech nebo dokonce vám můžou daný program "poslat" (tzv. xdcc boti). Hodně oblíbený je tento způsob zwláště u mp3.
A na IRC se už vybavujete i s dalšími lidmi z různých částí zeměkoule. Když budete mít štěstí, narazíte na xixta, kterej má 0-day server. A to je ten největší mazec. Když víte, co sháníte a víte, že to během posledních tří dnů vyšlo (což si můžete zjistit například na www.isonews.com), tak to tam seženete, tedy v případě, že na dotyčný 0-day server jsou mirorovány data, která patří skupině, jenž vydala váš hodně sháněný software/mp3/film. Největší paradox je, že většinou takhle seženete produkty, o kterých není oficiálně ani zmíňka, což zvláště dobře spatří u muziky v mp3, která někdy může vyjít třeba o 2-3měsíce dříve než přijde na trh. Vloni se tohle, pokud se dobře pomatuji, podařilo jakési skupině s novým albem od Korn, které upirátili asi o dva měsíce dřív než mělo jít do shopů.

Tenhle způsob pirátění je celkem bezpečný. Horší to začne být ve chvíli, kdy začnete prodávat na kšeft. Nevím jak teďka, ale před 3 a více roky to byl hodně hustej byznys. V novinách (Annonce), na Internetu, vycházely inzeráty jako, že "prodám levně software. zn. seznam zašlu." Obvyklá cena za CD byla tak kolem 500-600Kč, což si sami spočítáte, je hustý jaxvině. A mnoho z těch, kteří začali prodávat na kšeft na tom pjekně vydělalo, poptávka byla neuvěřitelně vysoká. Bohužel, tato činnost se dá provozovat tak maximálně rok, než zjistíte, že policajti věděj víc než ste si mysleli. Je teda fakt, že jsem slyšel o málo lidech, který by vyloženě šli sedět, spíše to byly komplikace, že zabavili počítač, cédéčka a pak ňáký to popotahování u výslechů. Nevím jak v dnešní době, ale myslím, že dneska se už na tom nedá vydělat, vzhledem k ceně médií, vypalovaček a rozšířenosti Internetu

Warezáci se združují do skupinek. Jsou větší skupiny, jsou menší. (V oblasti muziky a filmu ji je takový kvantum, že je snad ani nespočítate - pochopitelně, protože muziky je strašně moc). Ale jen málo z nich je významných. Rozdělují se na skupiny vydávající RIPy a ISO soubory. RIPy jsou ořezané programy, kterým třeba chybí dokumentace, nápovědy a u her třeba uvodní intra, muzika apod. RIP je celkem složité udělat. Představte si, že máte hru na dvě cédéčka a vy ji musíte zkrátit tak, aby měla maximálně 300MB. Mezi tyto skupiny patří například CLASS, HYBRID, RAZOR 1911 (i když ti vydávají i ISO fajly). ISO fajly jsou obrazy cédéček. Tzn. vy si takové ISO stáhnete, nahrajete ho do programu (obvykle CloneCD nebo CDRWin), vypálíte a paříte. Oba typy distribucí jsou vždy zbavené všech protipirátských ochran. Vydávání není živelné. Jednotlivé skupiny mezi sebou soutěží, kdo vydá program/hru nebo muziku jako první. Zvláště velká rivalita je na poli zábávního software (hry) a velmi očekávaných titulů (NHLka, FIFA, apod....). Vše se řídí pravidly, na kterých se dohodly největší a nejvýznamější skupiny mezi sebou. U RIPu je to například maximální počet souborů, do kdy smí jako přídavek (add-on) vyjít muzika, videa, u ISO jsou pravidla na velikost distribuovaných archívů (tedy ISO se zabalí WinZipem například na 30 15-ti megových souborů). Dokonce i v Čechách existovalo (nebo existuje) několik warez skupin. Ve své době mezi nejznámější patřili JayDee, Czech Warez Group (CWG) a Unity2000 (U2k).


Myslím, že máte nějakou představu jak to chodí u distribuce aplikací, her, muziky a videa. Ale právě k programovému vybavení jsou potřeba ještě další lidé. Crackeři - tedy ti, kteří zbaví produkt ochrany. Cracking je fenomén. Po Internetu můžete najít hafo stránek s cracky - většinou je vystavovatelé označí, že se jedná o studijní materiál a že se nesmí používat k nelegálnímu používaní software, nebo že je můžete použít k zálohování vašeho CD. Což zwláště platí u CD s hrami, které používají takové ochrany, že CD nelze normálním způsobem vypálit (pokud tedy nemáte zwláště vypečenou vypalovačku a software CloneCD :)), proto existují stránky jako www.gamecopyworld.com, kde si stáhnete návod jak přepálit vaši hru, či jak ji zbavit dotěrného obtěžování na vložení seriového čísla. Crackuje se všechno co má nějakou ochranu. Crack na svůj produkt můžete sehnat pomocí vyhledávačů. Notoricky známým je astalavista.box.sk.
Tzv. cracků sou dva typy. Prvním je crack, který fyzicky přepíše sekvenci bajtů přímo v .exe souboru, takže produkt pak funguje tak jak má. Nebo takzvané key-generátory, což jsou programy, které vygenerují přímo patřičné seriové číslo, jenž vložíte do svého programu. Tato cesta je mnohem lepší, ale napsat takovej keygen je mnohem větší machrovina než přepsat pár bajtů v .exe souboru. Musíte provést totiž reverzi programu a odhalit podle jakého algoritmu se klíč generuje. A že sou někdy složitý jaxvině.

Na 80procent je cracking nudná činost, jak jednou dokážete obejít jeden typ ochrany, pak už se opakujete a ani nemusíte přemýšlet. To může skoro každej blbec. Ale těch zbývajících 20procent je hi-tech cracking. Obvykle se jedná právě složité algoritmy ochran, hardwarové klíče apod. To je ta zábava, napětí a adrenalin. Dostanete na stůl například AutoCad 200 bez HW klíče a udělejte s tím něco. Tak si pustíte několik speciálních programů (SoftIce, W32Dasm) a jedete.... Po 30 minutách Vám začne AutoCAD 2000 fungovat jak na másle a vy si říkáte "kurwa, to je ňáký snadný". Nebo se stane, že vám na stole leží dejme tomu ArchiCAD 6 a vy dva měsíce studujete asemblérový kód a nejednou... HEURÉKA!. Zaplaví vas sqělej pocit, že ste to dokázali a že ste chytřejší než autoři... :))

Jak takový cracknuti aplikace vypadá??? Je to celkem snadný. Nejdřív si vyberete nějakou aplikaci. A spustíte ji pomocí programu, kterému se debugger (odvšivovač). Ten vám umožní, procházet program instrukci po instrukci. Tákže například, program zobrazuje nějaký logo, který vás rozčiluje. A tak si procházíte ten program tak dlouho, dokud nenajdete, kde se vámi hledaný "bug" nachází. V okamžiku, kdy tento bod najdete, vyhráli ste. Otevřete si program nějakém editoru, např. hiew (Hackers view) a upravíte.
Tam jak je kurzor, je inkriminovaný bod. Když procházení programu dorazí na něj, přejde se na sekvenci, která zobrazí logo. Víte, že "cmp ebx, [edx][0024]" porovnává dvě hodnoty (jedna v registru procesoru a druhá v paměti). No a v případě, že nejsou stejné, program pokračuje zobrazením loga. ("jne 010001336"). No, a vy chcete, aby se logo nezobrazilo. Tak co uděláte? To nejjednoduší, donutíte program, aby si myslel, že je správně zaregistrován. A v naší ukázce stačí logicky zrušit danou podmínku. Takže pouhé dva bajty 0x75, 0x02 přepíšete instrukcí NOP (No Operand), které odpovídá hodnota 90. A když znova pustíte program, voalá, žádný logo... nic... :))) A jedeme dál...
Také sem si uvědomil, že cracking (ve smyslu obcházení ochrany i sw produktů) a hacking (ve smyslu obcházení ochrany o serverů) má mnoho společného. Je více než klasickej warez. Myslím, že hodně lidí to dělá, aby ukázali, že admin nebo programátor je blbec, že se to dalo napsat/nakonfigurowat líp. U warezu (appz/gamez/mp3z) je většinou ve .NFO fajlu napsáno, že "pokud se vám to líbí, taxi to kupte", ale mezi náma, je to jen hloupá výmluwa, protože kdo by si něco kupowal, když už to celkem bezpečně ukradl, že??? Cracking a hacking je něco víc než jen bejt "warezákem", ale spíš de wo to jaxi to sami sobě omluvíte. :))


Ták to byla ukázka crackingu. Tož závěrem nějaké přílohy. Jak vypadá takový .NFO soubor? Takto:

 ÜÜÜ????ÜÜÜ          ÜÜÜ?
  Ü????????????????ÜÜÜ    ÜÜÜÜ?????
 ?????ßßß????????????????????????????
 ???ß    ßß??????????????????????ß
 ??   Ü?Ü   ßß??????????????ßß
 ?    ß?Ý  Ü?  ßßßßßßßßß
  ßÜÜ  Ü?ßÜÜ???         Ü     Ü?  Ü      Ü?     Ü?
   ßßß  ???? ÜÜÜÜÜÜÜ?   Ü??    Ü??? Ü??     Ü???    Ü???
      ÜÜ????Ü????????ß    ß     ???  ß      ???   Ü ???
     Üßß??????ßßßßßßßÜÜ Ü  Ü?  Ü? Ü?Üß??  Ü?   ÜÜ Ü ??? ÜÜ ????????Ü
      ÜÜ????   Ü?ß ß?Ü? Ü??? Ü????ßß?ßÜ? Ü??? Ü?ß ß?Ü? ???Ü?ß?? ßß???ßß?
     Üßß?????  ???  ??? ??? ???  ??? ??? ???  ??? ???ß ??  ???
       ????  ???  ??? ??? ???  ??? ??? ???  ??? ???  ??  ???
      ÜÜ????  ???Ý ??? Ü??? ???  ??? ??? ???Ý ??? ???  ??  ???
     Üßß?????Ý  ß??Ü?ß???ß??? ???  ??? ??? ß??Ü???? ???  ??  ???
       ?????Ü   ß  ß ßßßßßßßßßß ßßßßßßßßßß  ß ???ßßßßß ßßßß ßßßßß
 Ü???Ü   ????????ÜÜÜ                 ???Ý ANSiúJED
??ß??ßÜ  Ü???????ßß                  Ü??ß
 ß?Ü  ÜÜ????ßß              ÜÜ???ÜÜÜ  ÜÜßß
  ßß??ßßß                ß?ß ?ß  ßßß
                        ß

     ÚÄÄÄÄ With their 500th release, FairLight Presents ÄÄÄÄ?
 ÚÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ?
 Ú?          Madden NFL 2002 (C) ELECTRONIC ARTS          Ú?
 ?ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ??
 :  Supplied by: FAIRLIGHT      : : Release Date: August 21      :
 ?  Cracked by: FAIRLIGHT      ? ? Game Type: SPORTS         ?
 ?  Packaged by: FAIRLIGHT      ? ? Image Format: BIN/CUE       ?
 ?ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ-----ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ ?ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
 ?  CDS: 1              ? ? Protection: CDILLA2        ?
 ?  CD1 archives: 34 x 15 MB     ? ? CD1: FLT-M2K2.001         ?
 ?                   ? ?                   
 ? ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ? ?ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ?
 ? System Requirements: P II 300, WinAll, 3d vid card, 64 megs ram      ?
 ?ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ?
 
 ****NOTE****
  
 As you all know, a group calling themselves 'isonews' released this title
 earlier today. We downloaded it and found out they had used OUR crack
 for the game, which we had not released yet. We feel this 'stolen'
 crack makes this a NUKE and therefore released our own. We tag all
 of our cracks and have found our tags within the offending releases exe.
 
 It is truely a shame that the scene has come to this. Cheating and stealing
 has tainted our 500th release. We will find out who is responsible and when
 we do, we shall reveal them. People who stoop so low as to stealing and
 endangering fellow sceners should be shunned by us all. Though there is
 always some friction amoung various groups, there should always be honor
 amoung thieves, and we should be protecting each other.

 
 *****NOTE*****
 
 

 OUR 500th release!!! See the release list below!! Also check out the
 cracktro for #500! We thought it was a special occassion so we put 
 the release list and intro on the CD in /crack. We normally don't do 
 this but considering the circumstances please be respectful (at least we
 didn't put a launcer in autorun to run it before install :) )
 

 Game information :
 ==================
 Madden NFL 2002 delivers the most authentic football simulation on PC to
 date. Complete with an all-new graphics engine, Madden NFL 2002 includes
 real-time lighting effects, time of day changes during the game, and 3D 
 sideline players. The all-new Create-A-Team allows Madden fans to customize
 their own team logo and uniforms. Madden NFL 2002 features completely
 redesigned online play allowing for faster and more stable gameplay. Madden
 NFL 2002 brings smooth animations and gameplay enhancements that push the
 limits of the PC to feel almost like playing Madden on a console gaming
 system.

 
 
 FEATURES:
 
 * An all-new graphics engine has been added for a faster frame rate, which
  includes real-time lighting effects, time of day changes during the game,
  and 3D sideline players, coaches, and the chain gang.
 
 * New game engine brings new graphics, smooth animation, multiple collision
  zones, and many other gameplay enhancements to the PC.
 
 * All-new Create-A-Team allows Madden fans to create their own team logo
  and uniforms.
 
 * New and improved online play allows for more stable and faster gameplay
 
 * Export a franchise team to another roster and play exhibition games with
  them. All teams can also be imported and exported from one roster to
  another.
 
 
 
 When asked for CDKEY enter: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 Install copies over cracked exe so should work without haveing
 to copy over from /Crack

 "You can't depend on me all your life. You have to learn that there's
  a little Homer Simpson in all of us"
    - Homer J Simpson (FAiRLiGHT Mascott)
 

 FAiRLiGHT release list!
1.   Blood 2                     G.T. Interactive

2.   Powerslide                   G.T. Interactive

3.   Grand Touring                  Empire Software 

4.   Magic and Mayhem                Virgin Interactive

5.   Curse Of Egypt                 Cryo Interactive 

6.   War Of The Worlds                G.T. Interactive 

7.   Actua Soccer 3                 Gremlin     

8.   Abes Exodus                   G.T. Interactive 

9.   Simon The Sorceror's Pinball          Adventuresoft  

10   Close Combat 3                 Microsoft    

11.   Rainbow Six: Eagle Watch Mission Pack      Redstorm Entertainment 

12.   Football World Manager             Ubi-Soft        

13.   Sim City 3000                  Electronic Arts / Maxis

14.   Battleground 9                 Talonsoft       

15.   Ultimate Soccer Manager             Sierra         

16.   Sid Meier's Alpha Centauri           Electronic Arts    

17.   Resident Evil 2                 Capcom         

18.   F-16 Agressor                  Virgin Interactive   

19.   North vs. South                 Interactive Magic   
                                        
20.   Starsiege                    Sierra         

21.   Rollercoast Tycoon               Microprose       

22.   Redline                     Accolade        

23.   Brian Lara Cricket               Codemasters      

24.   X-Wing Alliance                 LucasArts       

25.   Championship Manager 3             Eidos Interactive   

26.   Silver                     Infogrames       

27.   Settlers 3 Mission Disc             FIX THIS        

28.   Jimmy White's 2 Cueball             Virgin Interactive   

29.   High Heat Baseball 2000             3DO          

30.   Sci-Fi Pinball                 Fox Interactive    

31.   Virtual Deep Sea Fishing            Interplay       

32.   Starshot: Space Circus Fever          Infogrames       

33.   Baseball Edition 2000              Interplay Sports    

34.   V-Rally                     Infogrames       

35.   Wild Metal Country               Grelmin        

36.   Guardian Of Darkness              Cryo Interactive    

37.   The Operational Art Of War 2          Talonsoft       

38.   Thrust, Twist 'N' Turn             Take2 Interactive   
                                        
39.   Baldur's Gate: Tales Of The Sword Coast     Interplay       

40.   Shattered Light                 Simon & Schuster    

41.   Jane's Fleet Command              Electronic Arts    

42.   Star Wars Episode 1: The Phantom Menace     LucasArts       

43.   Star Wars Episode 1: Pod Racer         LucasArts       

44.   Official Formula 1 Racing            Eidos Interactive   

45.   World Cup Cricket 99              Electronic Arts    

46.   Star Trek: Birth Of the Federation       Microprose       

47.   Jeff Gordon XS Racing              American Softworks   

48.   Alien vs. Predator               Fox Interactive    

49.   Mechwarrior 3                  Activision       

50.   PGA Championship Golf 1999           Sierra         

51.   Curse You! Red Baron              Sierra         

52.   Man Of War II: Chains Of Command        G.T. Interactive    

53.   Might And Magic VII               3DO          

54.   Fighting Steel: World War II Surface Combat   SSI          

55.   Heavy Gear 2                  Activision       

56.   Breakneck                    THQ          

57.   Outcast                     Infogrames       

58.   Kingpin: Life Of Crime             Interplay       

59.   Hidden & Dangerous               Talonsoft       

60.   Discworld Noir                 G.T. Interactive    
                                        
61.   Rolland Garros Championship Tennis 99      Carapace        

62.   Mayday                     Jowood         

63.   Street Wars: Constructor Undeworld       Infogrames       

64.   Braveheart                   Eidos Interactive   

65.   Rage Of Mages 2                 Monolith        

66.   Warhammer 40,000: Rites Of War         SSI          

67.   Fly                       GOD          

68.   Civilization II: The Test Of Time        Microprose / Hasbro  

69.   System Shock 2                 Electronic Arts    

70.   Clans                      Strategy First     

71.   Gulf War: Operation Desert Hammer        3DO          

72.   Drakan: Order Of The Flame           Psygnosis       

73.   Independence War Deluxe Edition         Infogrames       

74.   Command and Conquer Tiberian Sun        Westwood        

75.   Shadowman                    Acclaim        

76.   Re-Volt                     Acclaim        

77.   American Rodeo: Bull Rider 2000         Interplay Sports    

78.   Seven Kingdoms 2: Frahtan Wars         Enlight        

79.   Expert Pool                   Psygnosis       

80.   NFL Madden 2000                 EA Sports       

81.   3D Ultra Lionel TrainTown            Sierra         

82.   Mechcommander Gold               Microprose       

83.   Soul Reaver                   Eidos Interactive   

84.   Prince Of Persia 3D               Red Orb Entertainment 

85.   3D Ultra Cool Pool               Sierra         

86.   Railroad Tycoon II Gold             GOD          

87.   Star War: Pit Droids              LucasArts       

88.   Nascar Racing 3                 Sierra         

89.   NHL 2000                    EA Sports       

90.   Flight Unlimited 3               Electronic Arts    

91.   Sinistar Unleashed               GameFX / THQ      

92.   Cutthroats                   Eidos Interactive   

93.   Poker Night                   Interplay       
                                        
94.   AMA Superbike                  Motor Sports      
                                        
95.   Player Manager 99: European Edition       Anco          

96.   Professional Bull Rider             Sierra Sports     

97.   Scrabble II                   Hasbro Interactive   

98.   The Next Tetris                 Atari         

99.   Trivial Pursuit Millenium Edition        Hasbro Interactive   

100.  Heroes Of M&M3: Armageddon's Blade       3DO          

101.  Descent Freespace 2               Interplay       

102.  Shadow Company                 Ubi-Soft        

103.  Tanktics                    Interplay       

104.  Links LS 2000                  Microsoft       

105.  Extreme 500                   THQ          

106.  Creatures Adventures              Mindscape       

107.  B Hunter                    Interactivision    

108.  Hoyle Word Games                Sierra         

109.  Jet Fighter 3 Classic              Interplay       

110.  Scooby Doo Mystery Park Phantom         South Peak       

111.  Nascar Revolution SE              Electronic Arts    

112.  Inherent Evil                  Wizworks        

113.  Flight Simulator 2000 Professional       Microsoft       
                                        
114.  Army Men 3: Toys In Space            3DO          

115.  Sid Meier's Alien Crossfire           Electronic Arts    

116.  Jane's USAF                   Electronic Arts    

117.  Rollercoaster Tycoon Attractions        Microprose       

118.  Grand Theft Auto 2               Take2 Interactive   

119.  Trickstyle                   Acclaim        

120.  Deer Hunt Challenge               Electronic Arts    

121.  Faust: The Seven Games Of The Soul       Cryo Interactive    

122.  Pong                      Atari         
                                        
123.  Gangster Premiere                Eidos Interactive   

124.  Metal Knight                  Overmax        

125.  Nocturne                    GOD          

126.  Revenant                    Eidos Interactive   

137.  Testdrive Offroad 3               Accolade        

128.  Panzer Elite                  Psygnosis       

129.  NBA Live 2000                  EA Sports       

130.  Dirt Track Racing                G.T. Interactive    

131.  Carnivores 2                  G.T. Interactive    

132.  FA Premier League Manager 2000         EA Sports       

133.  Flanker 2                    SSI          

134.  Omikron: The Nomad Soul             Eidos Interactive   

135.  Delta Force 2                  Novalogic       

136.  Abomination: The Nemesis Project        Eidos Interactive   

137.  Axis & Allies: Iron Blitz            Hasbro Interactive   

138.  Field & Stream Trophy Hunting          Sierra         

139.  Howard Marks Video Casino Games         Sierra         

140.  West Front: Operation Sea Lion         Talonsoft       

141.  Rayman 2                    Ubi-Soft        

142.  Twelve O'Clock High: Bombing The Reich     Talonsoft       

143.  The Operation Art Of War 2: Flashpoint Kosovo  Talonsoft       

144.  Avery Cardoza's Casino 2000           Cardoza Entertainment 

145.  Sim Theme Park                 Electronic Arts    

146.  NBA Basketball 2000               Fox Sports       

147.  Avery Cardoza's 100 Slots 2000         Cardoza Entertainment 

148.  NFL Blitz 2000                 Midway         

149.  Creatures 3                   Mindscape       

150.  Nerf Arena Blast                Hasbro Interactive   

151.  Action Man                   Hasbro Interactive   

152.  Spec Ops II: US Army Green Berets        Ripcord        

153.  Age Of Wonders                 GOD          

154.  Toy Story 2 Action Game             Activision       

155.  Codename Eagle                 Take2 Interactive   

156.  Wings Of Destiny                Psygnosis       

157.  Hangsim                     Wilco Publishing    

158.  Indiana Jones & The Infernal Machine      LucasArts       

159.  Swat 3: Close Quarters             Sierra         

160.  Star Trek: Hidden Evil             Activision       

161.  Slave Zero                   Infogrames       

162.  Q-Bert                     Hasbro Interactive   
                                        
163.  Spirit Of Speed 1937              Microprose       

164.  Half Life: Opposing Force            Sierra         

165.  Test Drive 6                  Infogrames       

166.  Rally Championship               Europress       

167.  Missile Command                 Hasbro Interactive   

168.  Hype: The Time Quest              Ubi-Soft        

169.  Close Combat 4: Battle Of The Bulge       Mindscape       

170.  Shanghai 2nd Dynasty              Activision       

171.  Tomb Raider 4: The Last Revelation       Eidos Interactive   

172.  Supreme Snowboarding              Infogrames       

173.  South Park Chef's Luv Shack           Acclaim        

174.  Descent 3: Mercenary              Interplay       

175.  Aztec                      Cryo Interactive    

176.  F/A 18E Super Hornet              Virgin Interactive   

177.  Championship Manager 99 2000          Eidos Interactive   

178.  Ford Racing                   Empire         

179.  Quake 3: Arena                 Activision       

180.  Mechwarrior 3: Pirates Moon           Activision       

181.  Comer                      Shine Studios     

182.  Pro Pinball Fantasy Journey           Empire         

183.  Wild Wild West: The Steel Assasin        South Peak       

184.  Mindrover: The Europa Project          CongiToy        

185.  Trophy Bass 3D Lake Expansion          Sierra         

186.  Family Game Pack Royale             3DO          

187.  Planescape Torment               Interplay       

188.  Crusaders Of Might And Magic          3DO          

189.  Formula 1 99                  Psygnosis       
                                        
190.  Killer Loop                   Crave Entertainment  

191.  Sid Meier's Antietam              Firaxis        

192.  Jakkal: Flesh And Bones             Blaze         

193.  Dragonfire: The Well Of Souls          Target Games      

194.  Speed Demons                  Microids        

195.  Devil Island Pinball              Wild Fire Studios   

196.  Start Up                    Monte Cristo      

197.  Operational Art Of War Vol I Wargame Ed     Talonsoft       

198.  Earthworm Jim                  Interplay       

199.  Rules Of The Game                Game Technologies   

200.  Battlezone 2                  Activision       

201.  Janes F/A 18                  Electronic Arts    

202.  Le Mans 24 Hours                Infogrames       

203.  Millenium Racer                 Cryo Interactive    

204.  Tread Marks                   Longbox Digital Arts  

205.  South Park Rally                Acclaim        

206.  Simcity 3000 Holiday Theme Edition       Electronic Arts    

207.  1602 A.D.                    G.T. Interactive    

208.  Final Fantasy VIII               Electronic Arts    

209.  Demise                     Artifact        

210.  Rising Sun                   Talonsoft       

211.  The Sims                    Electronic Arts    

212.  Airport Inc.                  Take2 Interactive   

213.  Nox                       Westwood        

214.  Links 2000 Course Pack v1            Microsoft       

215.  Beetle Crazy Cup                Infogrames       

216.  PBA Bowling 2                  Bethesda        

217.  Grand Prix World                Microprose       

218.  Silkolene Honda Motocross GP          Midas         

219.  Invictus: The Shadow Of Olympus         Interplay       

220.  Junior 6                    Cheesebase       

221.  Superbike 2000                 Electronic Arts    

222.  Sammy Sosa Softball Slam            3DO          

223.  Might And Magic VIII              3DO          

224.  Lucky Luke On The Daltons Trail         Infogrames       

225.  Tomb Raider: Lost Artifacts           Eidos Interactive   

226.  Sammy Sosa High Heat Baseball 2001       3DO          

227.  Army Men Air Tactics              3DO          

228.  Tiger Woods PGA Tour 2000            Electronic Arts    

229.  Die Hard Trilogoy 2               Fox Interactive    

230.  Ultimate Hunt Challenge             Electronic Arts    

231.  Majesty                     Microprose       

232.  KA-52 Team Alligator              G.T. Interactive    

233.  Nascar 2000                   Electronic Arts    

234.  Microsoft Baseball 2001             Microsoft       

235.  Heroes Of Might And Magic III: Shadow Of Death 3DO          

236.  Championship Bass                Electronic Arts    

237.  Thief II: The Metal Age             Eidos Interatcive   

238.  Need For Speed 5: Porsche Unleashed US FINAL  Eidos Interactive   

239.  Hoyle Crosswords                Sierra         

240.  Soldier of Fortune               Activision       

241.  Gunship                     Microprose       

242.  Messiah                     Interplay       

243.  The Devil Inside                Cryo Interactive    

244.  Rollcage Stage II                Take2 Interactive   

245.  Euro League Football              Dinamic        

246.  UEFA Champions League 1999-2000         Eidos Interactive   

247.  Theocracy                    Ubi-Soft        

248.  Hoyle Solitaire & Mahjong Tiles 2K       Sierra         

249.  Puzz3D: The Orient Express           Wrebbit        

250.  Hot Wheels Micro Racers             UDS          

251.  Mike Stewart's Pro Bodyboarding         International Pie/Krome Studios

252.  Wall Street Tycoon               Ubisoft        

253.  Player Manager 2000               3DO          

254.  Shadow Watch                  Redstorm Entertainment 

255.  Rally Masters                  Infogrames       

256.  Alien VS. Predator GOLD             Fox          

257.  AIWars: The Awakening              Nexus         

258.  Imperium Galactica II              G.T InterActive    

259.  Tachyon: The Fringe               NovaLogic       

260.  Lemmings Revolution               Psygnosis       

261.  Asterix & Obelix                Cryo Interactive    

262.  Fly2K                      GOD          

263.  Martian Gothic Unification           Take2 Interactive   

264.  Operational Art of War: Century of Warfare   Take2 Interactive   

265.  Super 1 Karting Simulation           Midas         

266.  Panzer Campaigns 2 Normandy 44         HPS          

267.  Kawasaki ATV Powersports            Encore         

268.  Army Men World War               3DO          

269.  Euro 2000                    Electronic Arts    

270.  UEFA Manager 2000                Infogrames       

271.  Sim City 3000 Unlimited             Electronic Arts    

272.  Hard Truck 2 FINAL               Valusoft        

273.  PGA Championship Golf 2000           Sierra         

274.  Field & Stream: Trophy Bass 4          Sierra         

275.  Daikatana                    Eidos Interactive   

276.  Star Trek StarFleet Command Gold        Interplay       

277.  MDK2                      Interplay       

278.  FLW Tour Tournament 2000            G.T InterActive    

279.  Metal Fatigue                  Take2 Interactive   

280.  Ground Control USA               Sierra         

281.  SlamTilt Resurrection              BrightStar       

282.  Vampire: Masquerade Redemption         Activision       

283.  Earth 2150                   Mindscape       

284.  Shogun Total War                Electronic Arts    

285.  F1 World Grand Prix               Eidos Interactive   

286.  Suzuki Alstare Extreme Racing          Ubi-Soft        

287.  Arcatera                    Ubi-Soft        

288.  Caesars Palace 2000               Interplay       

289.  Star Trek Klingon Academy            Interplay       
                                        
290.  Deus Ex                     Eidos Interactive   

291.  Diablo II                    Blizzard        

292.  Terminus                    Vicarious Visions   

293.  Ultimate Golf                  Ubisoft        

294.  Empire Of The Ants               Microids        

295.  Icewind Dale                  Interplay       

296.  Cue Club                    Midas         

297.  Warlords Battlecry               Mindscape       

298.  Cleopatra Pharaoh Expansion           Sierra         

299.  Tiger Woods 2K Buick Tournament         EA Sports       

300.  KISS Psycho Circus               GOD          

301.  Bang GunShip Elite               Red Storm       

302.  Grand Prix 3                  Microprose       

303.  Virtual U                    Enlight Software    

304.  Flintstones Bedrock Bowling           Ubi-Soft        

305.  Infestation                   Ubi-Soft        

306.  Search and Rescue 2               Interactive Vision   

307.  Road Wars                    Intense Games     

308.  Sydney 2000                   Eidos         

309.  Madden NFL 2001                 EA Sports       

310.  NFL Fever 2000 Roster Update          Microsoft       

311.  NASCAR Heat                   Microprose       

312.  Odyssey: The Search For Ulysses         Cryo Interactive    

313.  The Sims: Livin Large Expansion         Electronic Arts / Maxis

314.  Carmageddon TDR 2000              SCi          

315.  Maximum Pool                  Sierra         

316.  Homeworld Cataclysm               Sierra         

317.  FA Premier League Stars 2001          EA Sports       

318.  FA Premier League Football Manager 2001     EA Sports       

319.  Field & Stream: Trophy Buck n Bass 2      Sierra         

320.  Reach For The Stars               SSG / SSI       

321.  The Broken Land                 N/A          

322.  Star Trek: Voyager Elite Force         Activision       

323.  Dino Crisis                   Virgin         

324.  Crimson Skies                  Microsoft       

325.  NBA Inside Drive 2000 With Roster Update    Microsoft       

326.  Rainbow Six Covert Ops Essentials        Red Storm Entertainment

327.  Asterix:The Gallic War             Infogrames       

328.  Break Out                    HASBRO Interactive   

329.  Baldur's Gate 2: Shadows of Amn         Interplay       

330.  Wacky Races                   Infogrames       

331.  Deep Raider                   Infobank        

332.  Deep Fighter                  Infobank        

333.  Heroes Chronicles: Warlords of Wastelands    3DO          

334.  Heroes Chronicles: Conquest of the Underworld  3DO          

335.  NHL 2001                    EA Sports       

336.  Panzer General III Scorched Earth        Mindscape       

337.  Simcity 3000 UK Edition             Maxis         

338.  Hoyle Casino 2001                Sierra         

339.  Close Combat 5 Invasion Normandy        Mindscape       

340.  Hoyle Word Games 2001              Sierra         

341.  Hoyle Board Games 2001             Sierra         

342.  Hoyle Card Games 2001              Sierra         

343.  F1 Manager                   EA Sports       

344.  Buzz Lightyear of Star Command Action Game   Activision       

345.  Rome Caesars Will                Montparnasse      

346.  Dirt Track Racing Sprint Cars          GT Interactive     

347.  Pac Man Adventures In Time           HASBRO Interactive   

348.  Starship Troopers                Microprose       

349.  Squad Leader                  Microprose       

350.  Command & Conquer Red Alert 2          Westwood        

351.  Championship Manager 2000/2001         Eidos Interactive   

352.  Blair Witch 2: Coffin Rock 1886         GOD          

353.  Tony Hawk Pro Skater 2             Activision       

354.  Microsoft Classic Board Games          Mircrosoft       

355.  Keep the Balance                ITEM / Jowood     

356.  Ski Resort Tycoon                Activision       

357.  Microsoft Casino                Microsoft       

358.  Pandora's Box Puzzle Game of the Year Edition  Microsoft       

359.  Thandor The Invasion              Infogrames       

360.  Cultures                    THQ          

361.  Sheep                      Talonsoft / Empire   
                                        
362.  Bugdom                     Take 2 Interactive   

363.  Motocross Mania                 Take 2 Interactive   

364.  Soul Ride                    Slingshot/On Deck Interactive

365.  Moho                      Take 2 Interactive   

366.  Fur Fighters                  Acclaim        

367.  Tiger Woods PGA Tour 2001            EA Sports       

368.  Delta Force Land Warrior            Novalogic       

369.  Egypt 2: The Heliopolis Prophecy        Cryo Interactive    

370.  Timeline                    Eidos Interactive   

371.  King of the Hill                Fox Interactive    

372.  Panzer Campaigns 3: Kharkov '42         HPS Simulations    

373.  102 Dalmations: Puppies to the Rescue      Disney Interactive   

374.  The Emperor's New Groove Action Game      Disney Interactive   

375.  Super League Championship Rugby Manager     Midas         

376.  ChessMaster 8000                Mattel Interactive   

377.  Star Trek Deep Space Nine: Fallen        SSI          

378.  Call To Power II                Activision       

379.  NHRA Drag Racing 2               Moto1 / Valuesoft   

380.  Heroes Chronicles: Clash of Dragons       3DO          

381.  Heroes Chronicles: Master of the Elements    3DO          

382.  G-Tok                      Acid Software     

383.  Real Myst 3D                  Mattel         

384.  The Grinch                   Konami         

385.  Tomb Raider Chronicles             Eidos Interactive   

386.  No Escape                    Funcom         
                                        
387.  Woody Woodpecker Racing             Konami         
                                        
388.  Championship Surfer               Mattel         

389.  Blair Witch 3 Elly Kedward 1786         GOD          

390.  Hitman Codename 47               Eidos Interactive   

391.  Resident Evil 3 Nemesis             Eidos Interactive   

392.  The Mummy                    Konami / Rebellion   

393.  Insane                     Codemasters      

394.  Mercedes Benz Truck Racing           THQ          

395.  ESPNs 2 Minute Drill              ESPN          

396.  Ford Racing 2001                Brightstar / N-Side  

397.  Grand Prix Evolution              Empire         

398.  F1 Championship Season 2000           EA Sports       

399.  American McGee's Alice             Electronic Arts    

400.  PBA Tour Bowling 2001              Bethesda        

401.  Crime Cities                  EON Digital      

402.  The Gift                    Cryo Interactive    

403.  Bugs Bunny & Taz: Time Busters         Infogrames       

404.  IHRA Drag Racing                Bethesda        

405.  Skijump Challenge 2001             VCC          

406.  Swedish Touring Car Championships 2       Digital Illusions   

407.  Chicken Run                   Eidos Interactive   

408.  Mission Humanity                Eon Digital      

409.  Snowstorm                    United Software    

410.  Hellboy                     Cryo Interactive    

411.  Pro Rally 2001                 Ubi-Soft        

412.  KAO The Kangaroo                Titus / Virgin Interactive

413.  Rising Sun Gold                 Talonsoft       

414.  Road to El Dorado                Ubi-Soft        

415.  Freedom First Resistance            Red Storm Entertainment

416.  Star Trek: Star Fleet Command 2         Interplay       

417.  Legend of the Prophet and Assasin        Arxel Tribe      

418.  The Ward                    GOD / Fragile Bits   

419.  Kingdom Under Fire               Phantagram       

420.  America                     Data Becker      

421.  Money Mad                    Cryo Interactive    

422.  Kawasaki Fantasy Motocross           Nitro Games      

423.  Police Tactical Training            Wizard Works      

424.  Sim Coaster                   Electronic Arts    

425.  Ducati World                  Acclaim        

426.  Cabelas Off-Road Adventures           Head Games       

427.  NBA Live 2001                  EA Sports       

428.  Nascar Racing 4                 Sierra / Papyrus    

429.  The Messenger                  Dreamcatcher      

430.  Blade Of Darkness                Codemasters      

431.  Clive Barker's Undying             Dreamworks Interactive 

432.  767 Pilot In Command              Wilco Publishing    

433.  Triple Play Baseball 2002            EA Sports       

434.  Sierra Sports Game Room             Sierra         

435.  Star Wars: Battle For Naboo           LucasArts       

436.  F1 Racing Championship             Ubi-Soft        

437.  The $100,000 Pyramid              Sierra         

438.  The Moon Project                Topware Interactive  

439.  Star Trek: Away Team              Activision       

440.  Adventure Pinball: Forgotten Island       Electronic Arts    

441.  Kohan: Immortal Sovereigns           Strategy First     

442.  Sammy Sosa High Heat Baseball 2002       3DO          

443.  Summoner                    THQ          

444.  Outlive                     Take 2 Interactive   

445.  Robot Arena                   Hasbro Interactive   

446.  Ultrawheels: Street Jam             Nitro Games      

447.  Black & White                  Electronic Arts    

448.  The Sims House Party Expansion Pack       Electronic Arts    

449.  Evil Dead: Hail To The King           THQ          

450.  Worms World Party                Team 17        

451.  Tribes 2                    Sierra         

452.  Avery Cardoza's 500 Slots and Video Poker    Cardoza Entertainment 

453.  OpSys                      Hypermedia       

454.  Stunt GP                    Team 17        

455.  Adventure at the Chateau d'Or          Karma Labs Inc.    

456.  East Front 2: Fall Of The Reich         Talonsoft       

457.  The War of 1812                 HPS Simulations    

458.  Ripmax RC Simulator               Ripmax         

459.  Emergency Room 3                Legacy Interactive   

460.  Tropico                     GOD          

461.  Fly 2                      GOD          

462.  Rune: Halls Of Valhalla             Human Head Studios   

463.  Mr. Driller                   Namco         

464.  CIA Operative: Solo Missions          Valuesoft       

465.  Necronomicon: The Dawning of Darkness      Wanadoo Publications  

466.  Star Trek Voyager: Elite Force Expansion Pack  Wanadoo Publications  

467.  Atlantis: Trial By Fire             Disney Interactive   

468.  Power Spike Pro Beach Volleyball        Infogrames       

469.  Echelon                     Bethesda Softworks   

470.  Golf Resort Tycoon               Activision       

471.  B-17 Gunner: Air War Over Germany        Infogrames       

472.  Pearl Harbour: Zero Hour            Simon & Schuster    

473.  Conflict Zone                  Ubi-Soft        

474.  Gangsters 2                   Eidos Interactive   

475.  Open Kart                    Microids        

476.  Road to India                  Microids        

477.  Microsoft Train Simulator            Microsoft       

478.  Leadfoot Stadium Offroad Racing *PROPER REPACK* Infogrames       

479.  Panzer Campaigns 4 Tobruk 41          HPS Simulations    

480.  Z: Steel Soldiers                EON Software      

481.  Persian Wars                  Cryo Interactive    

482.  Baldur's Gate 2: Throne Of Bhaal        Interplay       

483.  Sega Bass Fishing                Sega          
                                        
484.  The Nations                   JoWood         

485.  Legends Of Might And Magic           3DO          

486.  Arcanum: Of Steamworks And Magick Obscura    Sierra         

487.  Jekyll And Hyde                 Cryo Interactive    

488.  International Cricket Captain 2001 Ashes Ed.  Empire Interactive   

489.  Independence War 2: The Edge Of Chaos      Infogrames       

490.  Anachronox                   Eidos Interactive   

491.  Top Shots II                  Activision       

492.  Mega Man Legends                Capcom         

493.  Campaign Eckmuhl                HPS Simulations    

494.  Mech Commander 2                Microsoft       

495.  Green Berets                  Take2 Interactive   

496.  Divided Ground: Middle East Conflict 1948-1973 Talonsoft       

497.  MTV: Total Request Live Trivia         Take2 Interactive   

498.  Shredder v5.32                 Chessbase       

499.  Shogun Total War: Warlord Edition        Electronic Arts    

500.  Madden 2002                   Electronic Arts
    
 
 Wanna help flt? Don't ask for any tech support, disks OR
 How to unrar an iso, email apply@fairlight.nu!
                              /Team FairLight
							
 ÄÄÄÄÄ-ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ- 
 Greetings to our friends in groups such as:
 --------------------------------------------
 CLASS, BACKLASH, DEVIANCE, KALISTO, ECHELON
 ÚÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ?
 Ú?         +-+ QUALITY, TRADITION AND PRIDE +-+          Ú?
 ?ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ??


Něco z historie scény a informace o pravidlech vydávání "releasů" získáte například zde.

5. Hacking

   Hm... hacking. Nebo cracking? Rozdily mezi těmito slovy jsem vysvětlil.
"Hacker ethic": 1. K informacím by měli mít přístup všichni, veškerý programový kód by měl být "open-source".
2. "Crackování" systému pro zábavu a potěšení je v pořádku, ale bez jakéhokoliv vandalismu a likvidace informací tam uložených.

První pravidlo je celkem jasný, je na něm například postaven projekt GNU. Druhý bod je již kontroverzní. Myslím, že by se dalo spekulovat jako moc je vlámání se do cizího systému neetické. Osobně si myslím, že pokud se někdo vláme do systému a upozorní na chyby administrátora, je to v pohodě. Případ, kdy dojde k neoprávněnému vstupu do systém, poškození či ztrátě dat, vyvstane na mysl, co to bylo za xixta.....

Tyto lidi bych rozdělil na "white hats" - což jsou bezpečnostní odborníci, kteří neprovádějí neoprávnění cracking do cizích systémů (a nebo se tím nechlubí). Každoročně mají konferenci HAL, kde řeší různé odborné problémy, přednáší o nových technologiích (šifrování.... etc) a soutěží (Tuším, že se rozdělí na několik skupin, z nichž jedna brání nějaký server a ta druhá se jim do něj snaží nabourat).
Druhou skupinou jsou "black hats" - což jsou klasický crackeři. Snaží se najít chybu v systému a dostat se do něj. To jsou ti, o kterých se v mediích ponejvíce píše.
Pak jsou ti, kteří nepatří ani sem ani tam. Všichni ti, kteří dělají hacking pro peníze (najmutí velkými firmami pro průmyslovou špionáž), vládní agenti atd.

Hackerem, tedy crackerem, se může stát prakticky kdokoliv. Stačí mít nějaké ty "elementární znalosti o tom jak to vlastně funguje" a nějaké ty exploity. Informace můžete získávat třeba: www.securityfocus.com, www.linuxsecurity.com, www.securityportal.com, www.phrack.org a pokud toužíte po nějakém exploitu taxe stačí podívat na neworder.box.sk nebo na www.blackcode.com.

Hacking má za sebou celkem dlouhou historii. Zpočátku se velmi prolínal s phreakingem a jeho "oldschool" má své počátky ještě v dobách, kdy počátky Internetu byly v rukách americké armády nebo postupně přecházeli na akademickou půdu. Tehdejší sálové počítače byly velmi vytížené a získat jejich strojový čas pro vlastní "využití" bylo velmi náročné. Proto tedy zprávci těchto systémů nebo studenti "hackovali" tyto systémy, aby získali drahocený čas pro své vlastní výpočty a práce. S počátkem devádesátých let, tedy s masívním rozvojem Internetu jak jej známe dneska, přichází nová generace hackerů - "newschool". Zpočátku jsou to ještě pořád velmi nadaní odborníci, protože Internet je zatím pouze na školách technického zaměření. Ale myslím, že již zde dochází k diferenci hackerů podle složení populace. Tedy pokud má někdo radikální anarchistické myšlení a chce ničit, tak používá metody hackingu pro ničení. Pokud někdo chce, aby všechna data byla přístupná všem, používá hackingu k nedestruktivnímu získání informací. A s rozšířením Internetu i soukromých firem, peněžního byznysu, je celkem nasnadě, jaké nové obzory "hacking" nabízí. Spolu s tím přicházejí na scénu "newbies", začátečníci, amatéři či lameři, kteří jen využívají utilit (napsaných obvykle někým jiným a obvykle pro Windows), aby provedli nějaký ten DoS či DDoS (útoky odepřením služby - zjednodušeně: dojde k zahlcení linky tak, že postižený server není přístupný).

I hackeři se združují do skupin, jenž obvykle tvoří velmi uzavřenou komunitu, která se schází hodně na IRC v privátních kanálech.

6. Unix

   Ták tohle sem rozhodl připsat v době, kdy se na světu na modro objevil článek od JXD o tom jak (ne)slavně dopadl s Linuxem. Musím na to taky zareagovat, protože Unix prostě patří do podzemí. Nemyslím to nijak hanlivě, ale nejsou to mainstreamové operační systémy (tedy v oblasti domácích počítačů a pracovních stanic).
První co si musíte uvědomit, je že když chcete používat nějaký operační systém, musíte mít nějaký znalosti. Když chcete řídit auto, tak taky jdete do autoškoly a proděláte kurz. Takže se něco naučíte o automobilech. To samé platí o operačních systémech. Bohužel (nebo bohudík - to záleží na tom jaxe na to podíváte) je nejrozšířenější systém Windows 9x nebo NT4/2k od firmy Microsoft. Ten systém je navrženej pro nejjednoduší správu, pro to, aby user nemusel nic řešit. Vždyť vy nemusíte vědět co je to adresář nebo soubor. Máte jenom nějaký složky ve kterejch najdete co potřebujete. Jenže podle mé zkušenosti to není úplně šťastné řešení. Z mé praxe získané během pracovnímu pobytu ve firmě zabývající se výpočetní technikou jsem zjistil, že většina uživatelů si koupí počítač a hnedka si myslí, že mu rozumí. Jenže je to stejný, jako když si koupíte auto a nemáte ponětí jaxe řídí. No můžete si do něj sednout, třeba i chvíli pojedete, ale dřív nebo později nastane ňákej průser a spadnete ze srázu. Bohužel, nechuť lidí něco se učit, zwláště když jste zvyklí na klikání z MS Windows je veliká. Okolo sebe pořád slyšíte, že Linux je super, že je to nejlepší operační systém a že správnej hacker používá jedině Linux. A taxi ho naistalujete. A najednou, bác, vono to má uplně jinou filozofii než MS Windows. Instalace je s problémem (no mezi náma, komu se podařilo naistalowat Linuxe hnedka poprvé), vytuhne to a co??? Musíte se začít učit. Od toho sou manuály, dokumentace a diskuzní fóra. Logický je, že se nejdřív podíváte do dodanýho manuálu jestli neděláte něco blbě (stejně jako když auto najednou z ničehonic zastaví, taxe taky dete podívat jestli neprasknul klínovej řemen, než zavoláte na nějakou hot-lajnu), pak checknete dokumentace na Síti a nakonec hodíte mesydž na nějakou konferenci. Myslím, že hodně lidí je rozmslanejch z Windows, kde nebyli zvyklí problémy řešit (resp. se vše řeší reinstalací systému), takže si myslí, že když hodí dotaz na konferenci "cože to je login?", taxe nedivte, že nikdo obvykle neodpoví nebo odkáže na dokumentaci. A když už si ňákej ten Linux naistalujete, najednou zjistíte, že ta "pohoda" ovládání z Windows je tatam. To, že je to v závorkách je záměrné, protože časem zjistíte, že UNIXové systémy jsou mocné zbraně a pak teprv pak uznáte, že "kurwa, a na tohle mají ti windouzáci grafickej program s tlačítkama" (uplně sqělý je srovnání Teleport vs. wget - což jsou softy na mirorování ftp a www serverů, kde Teleport je software asi na 5MB a wget na 200kilo. Dneska už když sedím u Windows, mám wget naistalovaný, protože je lepší než Teleport a hlavně zadarmo a legálně). Takže spousta novejch uživatelů přichází na Linux s tím, že to hnedka zvládnou. Ale než se dostanou do fáze, kdy pochopí, že méně je často více, musí uplynout hodně dlouhá doba. A to hodně z nich nevydrží a vrátí se ke konfortnímu klikání. Kdo to vydrží, tak tomu je odměnou kvalitní a stabilní operační system s velice mocnými nástroji.

Je pravda, že lidé používající UNIXové operační systémy jsou odborníci. K tomu je vede už jen to, že musí vědět co se v jejich systému děje, aby ho byli schopni zpravovat. Spousta Windows "administrátorů" (opět používám závorky, protože i mezi nimi jsou odborníci na slovo vzatí - já mám namysli takový ty lamery co někdě instalujou pořád dokola Windows 95 a svejm přátelům v hospodě říkaj, že jsou administrátoři), prostě neví k čemu je TCP, co je to UDP nebo HTTP. Windows tyhle věci před uživateli skrývá. Já používám Linux jako desktopovou stanici asi rok. Během tý doby sem se naučil takový qantum novejch věcí o struktuře systému, o sítích, o hardware, protože to prostě k provozu svého systému potřebuju vědět. Jsou to však znalosti, které uplatním i jinde.
Mě se hlavně nelíbí, jak nejdřív "zbožňovaný" JXD vychvaloval Linux do alelujá, jakej to je bezpečnej a stabilní systém, že hax()ři nic jinýho nepouživaj a že wo něm napíše knížku pro BFU. Jenže ouha.. po ňákejch měsících zjistil, že to není tak jednoduchý (a můžu vás ujistit, že nebyl sám - já začal používat linux jako desktop až po třech marných pokusech přejít naň z Windows) a proto se vrátil do "známého prostředí" Windows. A začal je zase vychvalovat jaký sou sqělý, bezpečný, přítulný, že ví co se děje. Bezpečnej je systém, jaxi ho udělám user - i linux muže bejt nebezpečnej, přítulný to Windows asi možná sou, bezpečný - no to nevím, když většina útoků je vedena právě na Windows a že ví co se v nich děje??? No wo tom pochybuju, těžko může vědět, co se například děje v jeho registrech, když nikdo přesně neví co v nich všechno je, kdežto já se podivám do svého /etc a vím kde sem - i s komentáři.
Prostě to JXD nezvlád, toť vše, ale výmluva, že mu nejde redakční systém na svet.namodro.cz je pěkná blbost. Za to nemůže OS, ale nýbrž tvůrce dotyčného systému, protože jej udělal "Internet Explorer only". A to si mohl JXD postěžovat, že mu to nejde, esli by s tím nemohli něco udělat.
Také chápu, že spousta lidí musí používat Windows je qůli tomu, že software, který používají prostě pro Unixy není. Jo, holt tam nejní zbytí. Já naštěstí nic takovýho nepotřebuju, po totálním přechodu na Linux jsem sice ztrávil dva měsíce konfigurováním (a to teda nejsem žádnej guru - hafo věcí newím a někdy mě to pjekně sere, tož si to někde musím zjistit), sháněním Linuxových alernativ k wokením produktům, a nyní sem úplně maximálně spokojenej. Všechno co sem dělal pod woknama, dělám nyní pod Linuxem a pohoda, klídek.

Tákže. Dneska sem měl docela hustou debatu s GM o Linux vs. Windows. Pokud někoho zajimá průběh, tak je na mým deníčku. Ale abych to shrnul. To co provádí JXD na světu namodro je prej provokace. No, bylo by mu to podobný, ale dobře si pomatuju článek v Reflexu, kde psal jak ňáký xixti z Antifa skopali fašouna. Nejdřív sem si říkal "kurwa, co se vo to stará, dyk je to jenom fašoun," ale paxem to dočet do konce a tam napsal "protože do lidí se nekopá". Tehdy mi došlo, že má vlastně pravdu, do lidí se nekopá. Já bych to tedy parafrázoval, že "do Operačních systémů se nekopá." Pokud to opravdu míní jako provokaci, tak je na stejný úrovni jako já a moje narážky v týdeníčku na důchodce - drsnej humor a drsná provokace - který se buď lidi zasmějou a nebo si řeknou, že sem vůl, že budu taky jednou starej.

Produktem další e-majlové debaty Linux vs. Windows byl vcelku logický poznatek, že Linux je na "hackování" jednoduší, protože většinu síťových nástrojů má již implementovánu, tedy samozřejmě pro administraci sítě. K Linuxu lze snadno sehnat dokumentaci, sice bohužel většinou v angličtině, ale nikdo by si neměl stěžovat, že nic takového není. Pokud chci vědět, co všechno mé Linuxové jádro zapisuje do adresáře /proc můžu se podíwat do adresáře se zdrojáky jádra do podadresáře Documentation/filesystem a mám to tam. Kdežto uživatel Windows, pokud ho zajímá, co vlastně všechno jeho registry obsahují, musí buď zapátrat na Internetu po různých kompilacích (pak to má zdarma) a nebo si musí koupit od MS (nebo jinak spolčených firem) dokumentaci, která je v angličtině a zaplatí za ní řádově tisíce korun. Takže je otázka co je pro koho lepší.
Hownoght.

Několik Linuxových (potažmo Unixových odkazů na webu):
Root.cz - Český informační server.
Underground.cz - Český informační server.
www.linux.cz - Stránka s odkazy na české konference a českou dokumentaci.
www.linuxworld.cz, www.penguin.cz
www.kernel.org - Domovská stránka linuxového jádra, zde jsou ke stažení vždy nejnovější verze.

7. Něco málo z historie Internetu (pozor hemží se cizími slovy :)))

Vše začalo v šedesátých letech v období tzv. studené války, kdy vláda USA řešila problém, jak zajistit komunikaci subjektů administrativy i po jaderném útoku Sovětského svazu, kdy by byly řídící centra a důležité části pravděpodobně vyřazeny z provozu. Zadaný úkol řešila společnost RAND Corporation, jejíž výsledné řešení v roce 1964 spočívalo na dvou tezích, které platí dodnes:
1)Komunikační síť nebude mít žádnou řídící centrální autoritu
2)Komunikace bude funkční i tehdy, když budou některé části sítě zničeny

V letech 1969-1983 z podnětu resortu obrany (přesně od grantové výzkumné agentury ARPA) začalo vytváření sítě, která byla pojmenována ARPANET. Úkolem bylo praktické prověření techniky propojování paketů. Jelikož se jednalo o výzkumný projekt, byly součástí projektu i americké univerzity. Proto již v roce 1973 měl ARPANET 15 uzlů. V roce 1983 oddělila armáda od ARPANETu části, které měly něco společného s obranou a vytvořila samostanou síť MILNET. ARPANET se tak stal páteřní sítí, na kterou se připojovaly další počítače. Kolem roku 1983 již komunikovalo po síti asi 1000 počítačů.

Období 1984-1992 bylo charakteristické rozvojem komunikace v akademickém prostředí. V roce 1986 agentura NSF (National Science Foundation) vytvořila vlastní vědeckou síť NSFNET, jejímž úkolem bylo spojit přední vědecká pracoviště amerických univerzit. Ta se později stala páteří severoamerického Internetu. NSFNET zpočátku využívala jako páteř ARPANET, jenž díky svému rychlejšímu rozvoji kolem roku 1990 zcela nahradila. V roce 1991 USA legislativně podpořila komerční sféru na Internetu (nelze nevzpomenout bouřlivé diskuse v první polovině devadesátých let, jestli komerční Internet ano či ne).
Zde s příchodem komerce nastává velice důležitý zlom. Z hlediska bezpečnosti nebyl Internet špatně navržen, spíše však nebyl důvod data chránit, která na něm byla dostupná. Jenže organizace, které se nyní připojují k Internetu, tím mohou získat velké výhody, ale současně mají otevřený prostor pro nová nebezpečí. Tyto rizika si bohužel mnohdy neuvědomují nebo si je nepřipouštějí.

Od roku 1993 lze pozorovat velké zvýšení komerčních aktivit. Internet se projevuje jako nový nadějný trh s obrovskou dynamikou (no tady sem měl jako příklad uvedenou společnost Amazon, ale jak určitě sami víte, hodně firem obchodujících pouze na Internetu se dostalo loni do potíží).

Přestože se Internet jeví jako nekoordinovaná změt počítačů, existuje dobrovolná mezinárodní organizace Internet Society (ISOC). Jejímž cílem je podpora globální výměny informací pomocí technologie Internet. ISOC má dva základní orgány:
1) Rada pro architekturu sítě Internet (IAB) - schvaluje standarty a přiděluje zdroje (např. adresy);
2) Inženýrská skupina Internetu (IETF) - zabývá se provozními a terminologickými problémy provozu.

Tyto orgány se snaží na základě minimálních pravidel, která účastníci dobrovolně dodržují, udržet Internet v chodu a dále jej rozvíjet. Dokumentačním zdrojem ISOC je sada normativních a shrnujících materiálů RFC (Request for Comments - žádost o vysvětlení), které popisují jednotlivé technické detaily provozu. Ty dokumenty, které se netýkají technického provozu jsou označovány jako FYI (For Your Information - pro vaši informaci) a podmnožina STD (Standard Document), která přispívá k definici standartů. Pro začátek si můžete přečíst třeba tohle.

8. Závěrem

Nu což na závěr? Nemám šanci ani vědomosti obsáhnout všechny oblasti digitálního podzemí. Doufám, že ste si udělali aspoň malej přehled o tom, co všechno lze zde najít, potkat a získat. A defakto, i JXD svým způsobem patří k tomuto podzemí, i když jeho způsob je značně neotřelý, originální a podivný současně. :))

No takže ňáký poděkování:
1. Sám sobě, že sem měl tolik blbosti to dát dohromady. Marek Zet s domofskou stránkou hentam.
2. GanjaMill: Za odbornou korekci.
3. Radek XTC. & BAF: Za to že mi řekli, že je to na ně moc dlouhý.

PS: Fuckt sem si při závěrečným čtení houknul jaxvině a na některých pasážích sem se pjekně zasek. Doufám, že opravy nebyly moc radikální.